Lituanica International Rotary Club became an authorized open center to deliver Duke of Edinburgh's Awards (DofE) in November 2018. As our Club is English speaking, our website and activities are conducted primarily in English language. For the convenience of Lithuanian young participants and their parents, this page contains information also in Lithuanian language (scroll down to read Lithuanian version). 

16-11-18-2307.jpg

Please watch the video (in Lithuanian), created by the DofE Lithuania team, with the first three participants speaking - Gustas, Rokas and Vija - being the first class of DofE program, delivered by our club in 2018-2019. All of them are confident, that this program has taught them a lot - how to strive for their dreams, plan their time, commit to put efforts.

 

Today Gustas is a Rotary Youth Exchange outbound student in Canada, Rokas pursues professional photography and Vilija studies in USA for one school year.

 
 
About DofE - Duke of Edinburgh Awards

The DofE is the world's leading youth achievement award program, giving millions of 14 to 24 year olds the opportunity to be the very best they can be. The Duke of Edinburgh Award (D of E) program is an extremely worthwhile scheme which offers the opportunity to both develop existing interests and acquire new skills in the four sections of the award: volunteering, physical activity, skill and expedition.

 

Lituanica International Rotary Club has joined the program since November 2018 to run the section and provide the mentorship for the children and young adolescent of Rotarians and their friends. It is a great preparation for leadership, resilience and independence.

 

The Duke of Edinburgh's Award is a youth awards program and a prestigious education system founded in the United Kingdom in 1956 by Prince Philip, Duke of Edinburgh, that has since expanded to 144 nations. The awards recognize adolescents and young adults for completing a series of self-improvement exercises modeled on Kurt Hahn's solution to the "Six Declines of Modern Youth". Lithuania is a part this program since 2006, the National Center Lithuanian Children and Youth Center runs the program with support of Ministry of Education of the Republic of Lithuania.

Apie DofE - Duke of Edinburgh Awards

The Duke of Edinburgh's International Award (arba DofE apdovanojimai, DofE) yra pasaulyje gerai žinoma neformalaus ugdymo(si) programa jaunimui, suteikianti milijonams 14-24 metų amžiaus jaunuolių galimybe tapti geriausia savęs paties versija. DofE yra labai vertinga galimybė vystyti savo esamus talentus bei interesus ir įgyti naujų įgūdžių keturiose srityse: savanorystė, fizinė veikla, įgūdžiai ir žygis.  

 

Nuo 2018 lapkričio Rotary klubas "Lituanica International" įgyvendina DofE tarptautinę programą kaip įgalioti atstovai, siekiantys suteikti mentorystę Rotariečių ir jų draugų vaikams bei jaunimui. Tai puikus lyderystės, atkaklumo ir savarankiškumo ugdymo kelias.

DofE apdovanojimų programa yra jaunimo apdovanojimų programa ir prestižinė edukacinė sistema, pradėta 1956-ais metais Edinburgo hercogo princo Filipo (Prince Philip) Didžiojoje Britanijoje ir nuo tada išplito po 144 pasaulio šalių. Apdovanojimas suteikiamas jaunuoliams, kurie užbaigia kelis savęs tobulinimo pratimų serijas, sukurtas garsaus vokiečių edukologo Kurt Hahn'o sprendimui "Six Declines of Modern Youth". Nuo 2006 metų programa įgyvendinama ir Lietuvoje, koordinuojant Nacionaliniam Vaikų ir Jaunimo Centrui su Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos parama.

 
Awards levels and timings

There are three levels of program you can do which, when successfully completed, lead to a Bronze, Silver or Gold Duke of Edinburgh’s Award. The main differences between them are the minimum length of time they take to complete, how challenging they are and the minimum age you can start.

Apdovanojimų lygiai ir trukmė

Programą sudaro trys lygiai, kuriuos sėkmingai užbaigus, suteikiamas Bronzinis, Sidabrinis arba Auksinis Duke Of Edinburgh apdovanojimas. pagrindinis skirtumas tarp šių lygių yra programos trukmė, jaunuolio išsikeltų tikslų sudėtingumo ir minimalaus amžiaus, nuo kada galima pradėti.

 

Challenge yourself.

For the skills section, you can virtually do anything, from learning how to bake to completing a sign language course. It’s completely up to you. Learning a new skill is both challenging and rewarding. It can also open new doors such as possible career opportunities. Along with future career opportunities, it’s also very rewarding learning a new skill, and it could motivate you to go further in life.

Enhance your CV.

 

Having the DofE Award on your CV might just give you the edge over other applicants for the University enrollment or Employment. Universities and employers highly respect the Award. It demonstrates a rounded, confident individual who can work independently and as part of a team. The award will give you an extra step ahead for the chance of success.

Self-discipline.

 

DofE requires dedication and commitment. People depend on you in all areas, from turning up on your volunteering shift, to the importance of team work on your expedition. If you take DofE, you are gaining valuable life skills.

Completing your DofE Award is a great attainment, with a self-satisfying “I did it!” Although the award requires a lot of effort, time and dedication, it’s well worth it. That feeling when you finally take off your walking boots and realize you have completed your challenge is immense.

Nauda

Iškelk sau iššūkius.

Įgūdžių tobulinimo dalyje Tu gali pasirinkti asmeninio tobulėjimo iššūkius bet kurioje srityje - nuo konditerijos iki gestų kalbos mokymosi. Tavo pasirinkimai priklauso tik nuo Tavęs. Naujų įgūdžių mokymasis yra ir iššūkis, ir malonumas, kuris gali atverti naujas duris ir profesinės karjeros ar studijų pasirinkimus. Kad ir ką pasirinktum, naujų įgūdžių įgijimas suteikia asmeninį pasitenkinimą ir gali motyvuoti siekti naujų, dar didesnių tikslų.

Praturtink savo CV.

DofE Apdovanojimas Tavo CV (gyvenimo aprašyme) gali suteikti pranašumą prieš kitus kandidatus, stojant į universitetą ar kreipiantis dėl darbo. Aukštosios mokyklos ir darbdaviai aukštai vertina DofE apdavanojimus, ypač Jungtinėje Karalystėje. Gautas apdovanojimas liudija asmenybės brandą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą savarankiškai siekti tikslų bei dirbti komandoje.

Asmeninė disciplina.

Siekiant DofE apdovanojimo prireiks pasiryžimo ir atkaklumo. Tavo elgsena darys įtaką ir kitiems - nuo pasirodymo laiku savanorystės projekte iki komandinių iššūkių sprendimo žygyje. Siekdamas DofE, Tu įgiji vertingus gyvenimo įgūdžius.

DofE Apdovanojimas yra didelis pasiekimas, suteikiantis asmeninį pasidižiavimo jausmą "Aš tai padariau!". Nors jis reikalauja laiko, pastangų ir įsipareigojimo sau pačiam, tai be abejonės verta. Tas jausmas, kai pagaliau nusiauni žygio batus ir supranti, kad tikslas pasiektas, yra tikrai ypatingas.

 

DofE program, delivered by Lituanica International Rotary Club, is led by certified DofE leaders Ms. Laura Guobužaitė, Ms. Jurgita Butkevičienė, Ms. Ilona Stakėnienė, Ms. Rima ValentukevicienėMs. Migle Vintimilla Borja, Ms. Aušra Urbutienė, and Ms. Viktorija Trimbel, highly reputable and experienced professionals from various fields, from international business development, strategic management to medicine. They encourage children and young adolescents to achieve personal goals and provide valuable mentorship. 

Seeking to achieve your DofE award at Lituanica International Rotary Club has extra benefits and advantages, compared to other DofE centers in Lithuania:

  • you will receive mentoring and guidance from Rotarians, leaders in their communities and profession with an open mindset about the world and opportunities available in Lithuania and abroad;

  • our graduates will receive recommendations for Rotary camps abroad;

  • our graduates will have a priority to be recommended to participate in Rotary Exchange programs.

If you want to find out more information, attend our info session or drop an e-mail to dofe@rotarylituanica.com

DofE lyderiai Lituanica International RK

DofE programai Rotary klube "Lituanica International" vadovauja atestuoti DofE lyderiai Laura Guobužaitė, Jurgita Butkevičienė, Il ona Stakėnienė, Rima Valentukevicienė,Migle Vintimilla Borja, Aušra Urbutienė ir Viktorija Trimbel, aukštos reputacijos ir labai patyrusios profesionalės iš įvairių sričių - nuo tarptautinio verslo plėtros, strateginio valdymo iki medicinos. Jos skatina jaunuolius siekti asmeninių tikslų ir suteikia vertingus mentoriaus patarimus. 

Sprendimas siekti DofE apdovanojimo, teikiamo Rotary klube "Lituanica International" turi kelis papildomus privalumus, lyginant su kitais DofE centrais Lietuvoje:

  • mentorystę ir gyvenimiškus patarimus gausi iš Rotariečių, kurie yra lyderiai savo bendruomenėse ir profesijoje, pasižyminčių su pasauliui atvira pasaulėžiūra, atveriančia galimybes Lietuvoje ir užsienyje;

  • mūsų programos laureatai gaus klubo rekomendacijas į Rotary stovyklas užsienyje;

  • mūsų programos apdovanojimų laureatai turės prioritetą gaunant klubo rekomendacijas į Rotary mainų programas.

Norinčius gauti daugiau informacijos, kviečiame į informacines paskaitas arba parašyti e-paštu dofe@rotarylituanica.com